Sentrum Park 2 • Om Prosjektet

SENTRUM PARK, BYGGETRINN 2

Vi har herved gleden av å presentere byggetrinn 2 i Sentrum Park, et spennende leilighetsprosjekt med unik beliggenhet i hjertet av Elverum. Sentrum Park 2 vil få sentral og attraktiv plassering i byen, med utsikt mot Glomma og sentrum. Her befinner du deg midt i sentrumskjernen, med butikker, caféer, restauranter og alt av servicetilbud like utenfor døra. Leilighetene vil samtidig ha umiddelbar nærhet til store friområder langs elva, på Restvold og i skogen. Dette er stedet hvor gresset er grønnere og utsikten blå! Leilighetene får gjennomgående høy standard med smarte planløsninger, store vindusflater og solrike terrasser. I bygget finner du heis og alle leiligheter disponerer egen parkeringsplass i felles parkeringsanlegg. Du får også tilgang til et hyggelig utomhusområde for store og små. Begge bygningene (trinn 1 og trinn 2) i Sentrum park er nå ferdig tegnet ut og planlagt, men det gjenstår detaljprosjektering av trinn 2. Trinn 1 utgjør blokk 1 med 39 leiligheter. Trinn 2 utgjør blokk 2 med 47 leiligheter. Blokkene har felles underliggende kjellerplan som inneholder tekniske rom, sportsboder og parkering. Byggetrinn 1 vil bli oppført over 7 etasjer inkludert kjellerarealer. Byggetrinn 2 vil bli oppført over 7 etasjer inkludert parkeringskjeller og parkering i 1 etasjen. I salgsmateriellet er begge byggetrinn vist på situasjons plan. Hvert byggetrinn blir etablert som eget sameie med felles utomhus område, felles søppel håndtering i molokk system som er senket ned, nedkjørings rampe og port. Det vil bli tinglyst bruks rettigheter mellom de ulike sameiene som ivaretar beboernes rettigheter. Videre informasjon i denne salgsoppgaven vil omhandle byggetrinn 2.

NNHOLD/AREAL
Generelt vil leilighetene få innhold som følger: Entré/gang, 1-3 soverom, bad/vaskerom/wc, bod, kjøkken og stue. Det vil medfølge en parkeringsplass per leilighet i felles, lukket parkeringsanlegg. Det leveres sportsbod i tilknytning til parkeringsanlegget. Hver leilighet har i sum minst 5 m2 sportsbod. Det blir opparbeidet plass for sykkelparkering på utvendig terreng. Adkomst til leilighetene via felles trappehus med heis fra garasjekjeller til øverste etasje. Felles gang som deles med andre leiligheter. Det leveres dørtelefon med videokamera ved hovedinngangsdøren mot Eivind Torps veg. Dørtelefonen styres fra hver leilighet og kjøper kan som tilvalg bestille videoskjerm inne i leiligheten. For nærmere beskrivelse av innhold og areal for de enkelte leilighetene, se vedlagte planskisser. Her vil det også fremgå hvor i bygningskroppen leilighetene ligger. Alle oppgitte areal er beregnet etter NS3940. Boligens areal er oppgitt i bruksareal, BRA, og måles fra innside yttervegger. Romareal oppgis som netto gulvareal innenfor omsluttende vegger.

BEBYGGELSE
Området består av leilighets-/gårdsbebyggelse, næringsbygg og forretninger. ADKOMST Sentrum Park vil få adkomst fra Eivind Torps veg.

STANDARD/UTSTYR
Sentrum Park vil få en pen arkitektonisk utførelse med et moderne og gjennomført uttrykk. Leilighetene vil få gjennomtenkte og smarte planløsninger med god standard på tekniske anlegg, materialvalg og innredninger. Vi kan blant annet nevne vannbåren gulvvarme, garderobe-, bad- og kjøkkeninnredning fra anerkjente leverandører og balansert ventilasjon med varmegjenvinning m/eget aggregat per leilighet.

FELLESANLEGG DØRTELEFON
Det leveres dørtelefon med videokamera ved hovedinngangsdøren til hver oppgang. Leilighet B60 og B61 vil ha dørtelefon i hoved inngangsdøren mot Eivind Torps veg. Dørtelefonen styres fra hver leilighet og kjøper kan som tilvalg bestille videoskjerm inne i leiligheten.

PARKERINGSANLEGG
Det er lukket parkeringskjeller (0 etasje), adkomst til denne gjennom port med motordrift i tidligere etablert parkeringskjeller for trinn 1 (felles ned- og innkjøring med trinn 1 og Sentrum Park vest). Innkjøring til parkering i plan 1 vil avgrenses ved bom med motordrift. Det blir levert 1 stk. fjernbetjent portåpner med hver parkeringsplass. Laveste fri takhøyde i kjøresonen i garasjen er 210 cm. Det følger med 1 parkeringsplass pr. leilighet. Utbygger vil fordele parkeringsplassene. Det legges nødvendig varme i kjørebanen ned til parkeringskjeller.

SPORTSBODER
​Det leveres sportsbod i tilknytning til parkeringsanlegget. Hver leilighet har i sum minst 5 m2 sportsbod. Utbygger vil fordele bod plassene.

SYKKELPARKERING
Det blir opparbeidet plass for sykkelparkering på utvendig terreng samt i parkeringsanlegg i 1 etasjen.

INNGANGSPARTI
I inngangspartiet nedfores himlingen og det monteres downlight belysning. Postkasser med lås plasseres i inngangspartiet. Gulvet flislegges og får sokkelflis.

TRAPPEROM/TRAPP
Gulv: Keramiske fliser. Vegger: Malt (acrylmaling) Trappevanger: Malt Opptrinn: Malt, evt. flis Det blir trolig montert akustiske plater i himling (støydemping).

HEIS
Det er heis i alle oppganger fra kjeller til øverste plan iht. plantegninger, dette gir trappefri adkomst til alle leilighetsplan. Heisene tilknyttes alarm etter gjeldende forskrifter.

RENOVASJON/SØPPELHÅNDTERING
Det vil bli etablert felles avfallsstasjon av typen Molok plassert i henhold til utomhusplanen, felles med trinn 1 og Sentrum Park vest.

UTOMHUS GENERELT
Det må påregnes at utomhus arealene ikke er ferdigstilt ved overlevering dersom denne finner sted sen høst/vinterstid/ tidlig vår. I så tilfelle vil disse arealene bli ferdigstilt så snart som mulig etter overlevering.

BALKONGER/TERRASSER/FELLESAREALER
For leilighet B26 på plan 2 blir terrassen levert med plate av betong med oppforet terrassegulv av impregnert treverk. På inntrukne terrasser i plan 6 leveres terrassegulv av betongheller, resterende terrasser i hht. planskisser leveres som støvbundet betong. Det monteres moderne og tidsmessig utebelysning i forbindelse med terrasse/veranda til alle leiligheter. Disse lyspunktene styres via bryter montert på innvendig side i leiligheten. Det vektlegges at opparbeidelsen av fellesarealene i gårdsrommet skal invitere til felles bruk og danne trivelige oppholdsplasser utendørs med grøntareal, beplantning og lek. Areal med fast dekke vil i hovedsak bestå av asfalt og belegningsstein. Innslag av andre belegg som fremstår som ”mykere” enn asfalt (eksempelvis armert gress) kan bli vurdert. Det monteres moderne og tidsmessig utebelysning ved inngangspartier, gang- og oppholdsareal, samt nedkjøring til p-kjeller. Disse lyspunktene blir sentralstyrt av ur eller lyssensor. Det leveres 1 stk. frostfri utekran til felles benyttelse ved inngangspartiet til hver oppgang.

BYGNINGSKONSTRUKSJONER FUNDAMENTER OG BÆREKONSTRUKSJON
Byggene fundamenteres iht. forskrifter. Alle bærekonstruksjoner er av betong og stål. Gulv i garasjeanlegg inklusive bodareal asfalteres. Gulv i øvrige arealer i kjeller utføres i betong. TAK Utvendig tak tekkes forskriftsmessig med takpapp/-folie.

FASADE OG YTTERVEGGER
Yttervegger utføres av isolert bindingsverk med isolasjonstykkelse iht. forskriftskrav og varmetapsberegning. Utvendig fasadekledning med plater i kombinasjon med behandlet panel. Vinduer leveres som aluminiumsbeslåtte trevinduer på utsiden, innvendig er vinduene hvitmalte. Materialbruk i fasadene kan bli noe endret i forhold vist i prospektet under detaljprosjekteringen.

VARME,BRANN OG LYDISOLERING
Bygget skal generelt tilfredsstille gjeldende forskrifter hva angår isolering, brann og lyd (TEK10). Det leveres røykvarsler og slukningsutstyr i henhold til myndighetenes krav. Brannvarsling deles inn i to deler, egen sikring i boenheten og egen i fellesareal. Branndeteksjon iht. TEK10. Det leveres boligsprinkleranlegg i leiligheter. Kjelleretasje og fellesareal inklusive trapper skal fullsprinkles. Det må påregnes sprinklerhoder og fremføring til balkonger. Sprinklerhoder blir synlige i skjørt og himlinger.

REKKVERK
Rekkverk på verandaene vil bli uført av glass, muligens i kombinasjon med spiler av aluminium. Rekkverksbæring og håndløper av aluminium eller stål, med avvanning og nedløp i fremkant av verandaene som en del av rekkverksløsningen.

INNVENDIG I LEILIGHETENE

GENERELT
I leilighet B60 / B69 vil brystning med utvendig panel/plater i kombinasjon med påmontert glass/spiler og håndløper danne rekkverket. Leilighet B 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 67, 68 leveres med innglasset terrasse med spalte mellom gulv og innglassing/rekkverk. Øvrige leiligheter med terrasser i alle plan, vil ha mulighet til innglassing som tilvalg (innenfor tilvalgsfrist, se informasjon under tilvalg). Netto innvendig etasjehøyde er ca. 250 cm i alle plan. Bad, WC og lydfang/gang leveres med helt eller delvis nedforet himling av gips, sparklet og malt for nødvendig fremføring av tekniske anlegg og sprinkler, høyde ca. 225 cm. Ved eventuelt behov for nødvendig fremføring av tekniske anlegg i øvrige rom, kan nedforet himling også forekomme i disse arealer. Omfang av dette blir først avklart i detaljprosjektering.

Innvendige tekniske boder/boder leveres uten nedforet himling, i disse rom vil det bli synlige tekniske føringer / installasjoner i taket. Evt. behov for kryssende kanaler kan medføre at fri høyde lokalt i disse rom kan bli lavere enn høyde angitt i avsnitt ovenfor. Alle himlinger males hvite og det vil bli synlige v-skjøter mellom betongelementene i himlingen. Innvendige gips- og betongvegger i leilighetene flekksparkles/sparkles og males med acrylmaling (farge NCS S 0502-Y). Som standard leveres 3-stavs eikeparkett på gulv, denne kan endres som tilvalg om ønskelig (innenfor tilvalgsfrist, se informasjon under tilvalg). Innvendig listverk og gerikter leveres i hvit glatt utførelse. Spikerhull i hvitmalt listverk og gerikter leveres sparklet og overmalt. Overgangen mellom vegg/himling fuges. ENTRÉ Entredørene til hver leilighet leveres massive med laminat overflate og integrert kikkehull med FG-godkjent lås og beslag. Det leveres terrassedør med glass (fremkommer av plantegning). Innvendige dører leveres som hvite kompaktdører med glatt overflate. Gulv: 14 mm eikeparkett og gulvlister i eik Vegger: Malt 50 51

KJØKKEN
Gulv: 14mm eikeparkett og gulvlister i eik. Vegger inkl. veggfelt mellom benkeplate og overskap: Malt Innredning: Det leveres glatt, hvit kjøkkeninnredning fra anerkjent kjøkkenleverandør med høyde ca. 228 cm og foring mot tak. Håndtak i stål og med demping på skuffer og skap. I de leiligheter der himling blir nedforet i kjøkkenareal (for fremføring av ventilasjonskanaler) leveres takhøy kjøkkeninnredning. Følgende hvitevarer inngår: Integrert komfyr og koketopp (induksjon), oppvaskmaskin og kjøl-/ fryseskap. Det leveres kjøkkenventilator type slimline, tilkoblet ventilasjonsaggregat for alle leiligheter. Det leveres benkeplate i laminat, tykkelse 30 mm med rett forkant.

STUE
Gulv: 14 mm eikeparkett og gulvlister i eik. Vegger: Malt

SOVEROM
Gulv: 14 mm eikeparkett og gulvlister i eik Vegger: Malt Innredning: Det leveres garderobeskap i henhold til plantegningene (glatt hvit), høyde ca. 207 cm, normalt 1 m pr. sengeplass.

INNVENDIG BOD/TEKNISK BOD
Gulv: 14 mm eikeparkett og gulvlister i eik. Tekniske boder leveres med vinyl på gulv og sluk hvor det er krav om dette. Vegger: Malt

SPORTSBOD (KJELLER)
Gulv: Asfalt som en del av parkeringskjelleren forøvrig Vegger: Bindingsverk med rupanel på en side eller vegg av betong. Netting mot tak (for ventilasjon og sprinkling av arealet) og boddør med hengelås.

BAD
Badene blir levert som tidsriktige prefabrikkerte baderomskabiner fra anerkjent leverandør. Gulv: Fliser i standard format og farge med evt. mindre flisformat i nedsenket dusjsone. Vegger: Fliser i standard format og farge. Tak: Nedforet hvit himling med høyde ca. 223 cm med innfelte LED-downlight og koblingsskap for vann inkl. hovedstoppekran. Innredning: Integrert belysning i tak, porselensvask og underskap med glatte hvite dører. Speilskap og stikkontakt over servant. Det leveres ettgreps servantbatteri, ettgreps dusjarmatur med termostat, veggmontert toalett med softclose sete og opplegg for vaskemaskin. Det leveres dusjhjørne med hengslede glassdører der dette er vist på tegning. Toalettrullholder og knagger for håndkle plassert hensiktsmessig i forhold til innredning. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Det vil ikke være mulighet for tilvalg/endringer på bad. WC For leiligheter med eget wc-rom leveres disse med flis på gulv og malt overfalte av gips eller betong med WC og enkel vask.

TEKNISK ANLEGG VARME
Boligene tilknyttes fjernvarme fra Eidsiva Bioenergi som hovedenergikilde for oppvarming og varmt tappevann. Forbruket av varmt vann til oppvarming og tappevann blir individuelt målt for hver leilighet. Forbruk av felles energi for øvrig fordeles av sameiet. Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme i alle rom, med unntak av teknisk bod. Baderom leveres med vannbåren gulvvarme. Det blir individuell regulering av gulvvarmen i alle rom.

ELEKTRISK ANLEGG
Elektrisk anlegg leveres iht. gjeldene norm for elektriske installasjoner i boliger (NEK). Det legges opp skjult elektrisk anlegg, med brytere og kontakter i hvit utførelse. Der hvor det er leilighetsskillevegg i betong benyttes åpent elektrisk anlegg. Automatsikringer i eget sikringsskap i hver leilighet. Tilknytningspunkt med måler og hovedsikring for den enkelte leilighet er ikke endelig prosjektert/avklart, men blir plassert samlet gruppevis i kjeller (evt. avvik fra NEK), eller i hvert plan i det trappeløpet som den enkelte leilighet tilhører. Det leveres downlights integrert i baderomshimling. Det leveres belysningsarmatur med dobbel stikkontakt under overskap på kjøkken og dobbel stikk i kjøkkenbenk for tilkobling av oppvaskmaskin. I innvendige boder og kott leveres lysarmatur over dør og dobbel stikkontakt. På terrasse/balkong leveres utelys med innvendig bryter og dobbel stikkontakt. Det leveres gjennomføring til evt. motordrevne utvendige persienner/screens med innvendig betjening (persienner/screens er ikke en del av leveransen). Det gjøres oppmerksom på at enhver kjøper/leilighetseier plikter å følge de retningslinjer som gjelder i sameievedtektene vedr. evt. montering av persienner/screens. I sportsbodene i parkeringsanlegget blir det levert dobbel stikkontakt i hver sportsbod. I stue og kjøkken leveres lampepunkt eller kontakt på vegg. Belysning i trappeoppganger og garasjeanlegg leveres med bevegelsessensorer. Tidsriktige utenpåliggende eller innfelte armaturer i fellesarealer. I garasjeanlegg leveres belysning i henhold til gjeldende anbefalinger for private garasjeanlegg. Det vil bli mulighet for bestilling av avgangskurs til 2/16A stikkontakt for lading av el-bil som tilvalg innenfor tilvalgsfrist (se informasjon under tilvalg).

KABEL-TV OG BREDBÅND
Det føres fiberkabel inn til teknisk bod i hver leilighet. Det leveres et uttak for kabel-TV plassert i stue. Sameiet er bundet til Eidsiva Bredbånd de første 36 måneder fra overtakelsen av hver blokk. Etter dette tilhører infrastrukturen sameiet. Dette innbefatter 47 tv-kanaler (hvorav 7 i HD) med 10 MB bredbånd til en kostnad ca. kr. 400,- pr. mnd (pris pr. juni 2017), som legges inn i månedlig husleie. Hver enkelt kjøper kan kjøpe høyere hastighet for TV/bredbånd dersom leverandør tilbyr dette.

TELEFON
Bredbåndtelefoni er mulig gjennom Eidsiva Bredbånd. Beboer bekoster og bestiller selv eget abonnement. Analog linje leveres ikke lenger fra Telenor og kan ikke etableres.

SANITÆRUTSTYR
Leilighetene leveres med hvitt sanitærutstyr av anerkjent merke. Alle blandebatterier er ettgreps, i tillegg er blandebatteri for dusjer termostatstyrt. Det installeres fordelerskap for leilighetens røranlegg i vegg eller over himling.

VENTILASJONSANLEGG
Det leveres balansert ventilasjon uten kjøling for hver enkelt leilighet fra eget luftbehandlingsanlegg plassert i teknisk bod. På enkelte mindre leiligheter kan aggregat bli plassert i kjøkkenskap, dette avgjøres gjennom detaljprosjektering. Luftbehandlings-anlegget har god varmegjenvinning og elektrisk ettervarmebatteri. Tilluft- og avtrekksventiler plasseres i himling eller innervegg/yttervegg. Inntak tas over tak eller i fasaden. Avkast føres over tak i ventilasjonstårn.

TILVALGSMULIGHETER
Det vil være muligheter til å gjøre enkelte individuelle tilpasninger av boligen innenfor gitte frister og mot tillegg i prisen. Hver enkelt kjøper får et eget møte med utbygger / hovedentreprenør og underleverandører for avklaring av tilvalg. Tilvalg vil primært bli avtalt direkte mellom leilighetskjøper og entreprenør/fagleverandør. Prosjektets fremdrift styrer muligheten for tilvalg. Det er lagt opp til tilvalgsmuligheter på følgende områder: - Innredning på kjøkken og garderobe - Alternative typer av innerdører - Alternative typer parkett og gulvlister - Fliser eller «kitchenboards» mellom kjøkkenbenk og overskap på kjøkken - Endret farge på veggflater (maling) - Flere elektriske punkter og bokser for telefon og TV- - kontakt - Videoskjerm til dørtelefon ved inngangsdøren til - leiligheten - Downlights i himlinger hvor det allikevel nedfores som - følge - av kanaler etc (det må tas hensyn til tekniske føringer) - Innglassing av balkonger, - Avgangskurs 2/16A stikkontakt for lading til el-bil v/ - leilighetens parkeringsplass Kjøperne vil motta et informasjonsbrev fra hovedentreprenøren vedr. tilvalg og frister for dette. Kjøper er bundet til å bruke produkter levert av hovedentreprenør med underleverandører.

TOMT/TOMTEAREAL
Prosjekttomten har per i dag et samlet areal på ca. 3.295 m². Prosjekttomten skal, slik planene foreligger i dag, romme to byggetrinn, parkeringskjeller, park-/grøntområde, interne adkomstveger, hovedatkomst og parkeringsareal på bakkeplan. Sentrum Park, byggetrinn Il, vil få en andel av prosjekttomten lik ca. 1.495 m². Det må påregnes at utomhusarealene ikke er ferdigstilt ved overlevering dersom denne finner sted sen høst/vinterstid/ tidlig vår. I så tilfelle vil disse arealene bli ferdigstilt så snart som mulig etter overlevering. Det vektlegges at opparbeidelsen av fellesarealene i gårdsrommet skal invitere til felles bruk og danne trivelige oppholdsplasser utendørs med grøntareal, beplantning og lek. Areal med fast dekke vil i hovedsak bestå av asfalt og belegningsstein. Innslag av andre belegg som fremstår som “mykere” enn asfalt (eksempelvis armert gress) kan bli vurdert. Det monteres moderne og tidsmessig utebelysning ved inngangspartier, gang- og oppholdsareal, samt nedkjøring til p-kjeller. Disse lyspunktene blir sentralstyrt av ur eller lyssensor. Det leveres 1 stk. frostfri utekran til felles benyttelse ved inngangspartiet til hver oppgang. Tomta der leilighetsbebyggelsen skal oppføres er regulert til “område for bolig med tilhørende anlegg”.

FORBEHOLD VED LEVERANSE
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer av plantegninger og plassering av utstyr. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Utbygger må rette seg etter offentlige myndighetskrav i forbindelse med byggesaken, og det tas derfor forbehold om nødvendige offentlige godkjennelser/ igangsettingstillatelser. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall forhåndssalg 70 % av total salgssum og godkjenning i utbyggerselskapets styre før igangsetting kan vedtas. Illustrasjoner i prospekt og nettsider har illustrativ karakter, og det tas forbehold om avvik i angitte detaljer. Utsikt vist i illustrasjoner kan avvike noe fra faktiske forhold. Illustrasjoner i prospekt og nettsider har illustrativ karakter, og det tas forbehold om avvik i angitte detaljer. Utsikt vist i illustrasjoner kan avvike noe fra faktiske forhold. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Prosjektet vil bli prosjektert og bygget i henhold til Teknisk forskrift av 2010 med gjeldende revisjoner på det tidspunktet da rammetillatelse ble gitt. Alle opplysningene er gitt med forbehold om å foreta nødvendige endringer av standard og utførelse, herunder 52 53 mindre vesentlige endringer i boligens areal, samt utom - husanlegg, forutsatt at dette ikke medfører at boligen blir vesentlig endret i forhold til prospekt og leveransebeskrivelse. Det tas videre forbehold om uforutsette pålegg fra myndighetene. Med forbehold om tilfredsstillende forhånds - salg for utbygger, vil byggetrinn 2 kunne bli igangsatt i tids - rommet 1.kvartal 2018. Med en antatt effektiv byggetid på ca. 14 måneder gir dette en mulig ferdigstillelse 2.kvartal. 2019. Oppstart og/eller ferdigstillelse kan bli endret. Vindusstørrelse/-form og plassering i den enkelte leilighet kan avvike noe fra plantegningen som følge av tilpasning av tekniske løsninger, offentlige forskriftskrav og den arkitektoniske utformingen av bygget. Skap, kjøkken- og baderomsinnredning som fremkommer med hvit farge på de enkelte møbleringsplanene er med i leveransen. Øvrig møblering (sofaer, senger etc.) og utstyr vist i prospektet er ikke med i leveransen, disse er medtatt for å vise forslag til plassering av møbler og utstyr. Tekniske installasjoner vil primært bli plassert i teknisk bod/ bod i leiligheter. Detaljutforming av leiligheter og fasader pågår. Det må derfor påregnes mindre justeringer i planløsninger og fasader. Det kan ikke påregnes tillatelse til etablering av skillevegger på terrasser utover det omfang som fremkommer av salgsmateriellet. Elverum, 25.05.2016 , Sentrum Park Eiendom AS